National

Detta år infaller Helige Andreas dag och Nationaldagen en lördag och en söndag, men den 30 november och 1 december är alltid helgdagar. Efter en tur i Marghita och genom byar, så ser jag många flaggor. Man har mer och mer börjat hänga upp flaggor på lyktstolpar och på sina hus. Det är även populärt att sätta små flaggor på sina bilar i samband med Nationaldagen. Heja patriotismen! Det behövs efter år av utflyttning och förnekelse av sitt land. Jag har aldrig lärt mig den rumänska nationalsången, men har idag tittat på texten. Mycket om stolthet, hjältar, eld, svärd, grymhet och dödliga sår vilket inte riktigt stämmer med dagens Rumänien, men inget ovanligt för att vara en nationalsång, tänker jag. Mer än tio versar, tror jag, men här har jag översatt de vanligaste.
”Vakna du rumän från dödssömnen, som du försjunkits in i av barbariska tyranner. Barbariska tyranner. Nu eller aldrig, skapa er ett nytt öde. Som även dina grymma fiender ska dyrka. Även dina grymma fiender ska dyrka. Se de stora skuggorna Mihai, Stefan och Conrine. Den rumänska nationen, det är era ättlingar. Det är era ättlingar. Med vapen i händerna, med eld i venerna. Ett liv i frihet eller döden, ropar alla. Eller döden, ropar alla. Nu eller aldrig ska vi visa för världen. Att i dessa vener rinner ännu romerskt blod. Ännu romerskt blod. Och i vårt bröst bevarar vi ett namn med stolthet. Segrare i strider, det namnet är Traian. Det namnet är Traian.”
Jag tror det är unikt för Rumänien med skyltar där resenärerna önskas Guds välsignelse. När man åker in i eller ut ur en by, så kan det stå som på denna skylt: ”Vi önskar er en god resa! Må Gud vara med er!” Både EU-flaggan och den rumänska får vara med. På våra samlingar i Ciutelec brukar vi inte sjunga nationalsången, men ”Herre välsigna Rumänien” kommer ofta på förslag. ”Välsigna, Herren, Rumänien! Välsigna mitt land. Kom med kraft, kom med väckelse. Vi ber dig Jesus, ha förbarmande över vårt land!”