Oas

Ökenspridning är ett ord som jag inte använt förut. Det betyder att det är risk för att torra områden kan bli obrukbara med allt det innebär. Högre temperaturer och lägre nederbörd riskerar en ökning av ökenspridning. Jag har nog hört om det, men inte tänkt på att det gäller även Europa och att Rumänien är i riskzonen.
Rumänska brandmän har varit i Grekland och hjälpt till med de hemska bränderna och det som hände där kan hända också här.
Bara den som varit i en riktig öken kan förstå vad en oas betyder. Bara den som plågats i brännande sol och blivit uttorkad av vätskebrist kan förstå vad skugga och vatten betyder.Det är väldigt fascinerande hur något kan växa i en öken, men det är möjligt om sötvatten kan komma upp till ytan. Det måste finnas en källa. Är man i en öken, så betyder vatten och grönska liv.

Ofta används ordet öken symboliskt och det är vanligt i Bibeln. Ett favoritställe för mig är 2 Mos 15: 27 där det står om Elim. Det handlar om Israels folk, som vandrade i öknen efter att ha flytt från fångenskapen i Egypten. Så här står det kort och gott: ”Sedan kom de till Elim. Där fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Och de slog läger där vid vattnet.”

Vår församling i Sverige heter Elim efter detta bibelord, men den har sin egen historia. När hjälparbetet i Rumänien kom igång i början av nittiotalet, så behövdes ett gångbart namn och det blev Elim Fellowship International, alltså EFI. När så organisationen i Marghita bildades, så blev namnet Fundația Creștină Elim, förkortat FCE och det gemensamma namnet är Elim.
Om du inte visste varifrån det namnet kommer, så vet du nu att Elim var en oas i öknen. Det är precis det vi önskar. Att få vara en plats där man kan andas ut och få sina behov uppfyllda. Vi önskar vara ett hopp och en livgivande oas mitt i torkan.